Turneringsregler for Klubturnering 2014 - 15.


Mesterturnering
Deltagerne spiller i én 10-mands gruppe primært med spillere over 1900 efter DSU’s rating, som de er kendt af turneringslederen ved tilmeldingsfristens udløb, dog således at vinderne af sidste sæsons Basis 1 turneringer har ret, men ikke pligt, til at deltage i gruppen.
Gruppen spiller 9 runder alle mod alle.

Årets klubmester er den spiller, der er medlem af Nørresundby Skakklub, som opnår den højeste placering.

 

Basisturnering:
T
urneringen afvikles som to turneringer (efterår og forår).
Deltagerne indplaceres i klasser á 8 spillere, dog med mulighed for afvigelser i nederste klasse alt efter antallet af tilmeldte spillere. Klasseinddelingen sker efter DSU-rating, som den er kendt af turneringslederen ved anmeldelsesfristens udløb med den undtagelse, at klassevindere (efterår eller forår) har ret, men ikke pligt, til at spille en klasse højere end i den seneste turnering.
I efterårsturneringen trækkes der lod om startpladserne. Såfremt spillere, der har mødt hinanden i efterårets turnering, skal mødes igen i forårsturneringen, skal mødet i forårsturneringen være med omvendte farver i forhold til partiet fra efterårsturneringen.
Der spilles syv runder i hver turnering. Den nederste gruppe kan være en Monrad-gruppe eller en mindre gruppe med dobbelt runde, og der kan i påkommende tilfælde og i nødvendigt omfang bortses fra reglen om skiftende farver i efterårets og forårets turnering.
Efterårets og forårets turneringer har hver sin præmiepulje, og præmieuddelingen sker efter turneringernes afslutning.

I alle grupper kan der efter aftale spilles forud.

Gyldigt afbud og ønsker om ændring af spilledato skal være meddelt til og bekræftet af modparten,
samt meddelt til turneringslederen med oplysning om ny forventet spilledag.

I en Monrad-gruppe vil planlægningen af næste runde ske senest dagen efter planlagt spilledato.
Evt. ikke afviklede partier vil indgå i planlægningen af næste runde med resultatet 1-0, såfremt forventet score for partiet er over 0,70 ellers med ½-½.

Alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste spilledato for gruppen.

Ved fremmøde senere end 1 time efter fastsat starttidspunkt tabes partiet.

 

Turneringen, som er åben for alle medlemmer af DSU, rates og afvikles i øvrige forhold efter Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer, herunder ELO rating i muligt omfang.

                     

Tilmelding:

Senest fredag den 12. september 2014

via Internet på enpassant.dk, liste i klubben eller tlf. 51 81 64 17 til formanden.

 

Spillested:

Nørresundby Skakklubs klublokaler, Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.

 

Spilledatoer:

Mesterturnering: 18/9 – 2/10 – 20/11 – 4/12 2014

      15/1 – 29/1 – 5/2 – 19/2 – 5/3 2015

Basis efterår: 18/9 – 2/10 – 30/10 – 13/11 – 27/11 – 4/12 – 11/12 2014
Basis forår: 8/1 – 22/1 – 5/2 – 19/2 – 5/3 – 19/3 – 26/3 2015
Urene startes kl. 19.00

 

Betænkningstid:

1½ time + 30 sek. pr. træk til 40 træk. Derefter 15 min. + 30 sek. pr. træk til resten af partiet.

Indskud:

Mesterturnering: 170 kr. - Basisturnering: 130 kr.
inkl. EMT/ELO-afgift på kr. 30,- til DSU, dog 100/80 kr. for juniorer og pensionister over 64, som er medlem af Nørresundby Skakklub.

 

Præmier:

Placering og præmier afgøres ved ligestilling i point efter korrektion m.m.
(se præmiergrupper)
Fastsættes endeligt efter 1. runde.

 

Turneringsleder:

Per Grevlund, Nørresundby – tlf. 98 15 85 48

 

Turneringskomite:

Jens Riis, Sæby
Bjarne Sønderstrup, Aalborg
Svend Pedersen, Nørresundby